Llegeix

Negacionisme del genocidi cultural contra Catalunya. Bibliografia.

A OCTUVRE hem obert l’any 2023 amb aquest vídeo sobre el negacionisme del genocidi cultural contra Catalunya:

A OCTUVRE creiem que és imprecindible difondre al màxim tota la informació sobre el que Benet va descriure com a “genocidi cultural de Catalunya”.

El coneixement és la millor arma per lluitar contra els que volen esborrar la repressió patida
per milions de catalans al llarg de la història. Els negacionistes tenen molts mitjans al seu abast per ocultar les seves agressions.

Nosaltres ens tenim els uns als altres. Esperem que aquesta bibliografia us sigui útil.


L’INTENT FRANQUISTA DE GENOCIDI CULTURAL CONTRA CATALUNYA.

“Aquesta obra impressionant (basada en una documentació exhaustiva i irrefutable es proposa de ressenyar amb objectivitat l’intenta de genocidi cultural que s’inicià amb la guerra civil, provocada pel pronunciament militar del juliol de 1936, i que acaba en els primers anys quaranta, és a dir, quan la persecució franquista contra la llengua catalana havia aconseguit que aquesta hagués desaparegut totalment de la vida pública de Catalunya, tant civil com religiosa. El seu abast, però, és molt més ampli i acaba dolent-se que en aquest moments la normalització lingüística del català sigui combatuda per organitzacions, periòdics i personalitats centralistes, que actuen més o menys”mañosamente”, com des dels poders de l’Estat espanyol, es recomanava que s’ataqués l’ús públic i àdhuc l’existència de la llengua catalana a tots els territoris on era parlada, ja des del Decret de Nova Planta, de 1716, i que algunes vegades ho facin, fins i tot, amb el mateix esperit i llenguatge amb què ho feia el franquisme durant la guerra”.

Entrevista amb Josep Benet: “No s’ha fet pedagogia en els mitjans de comunicació, a la televisió no es parla mai de la situació de la persecució de la llengua catalana. No interessa.”


FERRER I GIRONES, Francesc. LA PERSECUCIO POLITICA DE LA LLENGUA CATALANA. Història de les mesures preses contra el seu ús des de la Nova Planta fins avui. Barcelona: Edicions 62, 1986.

Ressenya del llibre a la revista Llengua i Dret, per Carles Duarte.


“Cronologia de la repressió de la llengua i la cultura catalanes (1936-1975)” apareix com a resposta a la voluntat de negació que durant el franquisme hi hagués hagut cap mena de repressió contra la llengua i la cultura catalanes. Aquesta és, doncs, la primera relació de proves de la persecució a que es veieren sotmeses al llarg dels anys del franquisme la llengua i la cultura catalanes. Aquesta relació, però, si es feia de manera exhaustiva, es podria multiplicar amb un nombre extraordinari d’exemples que, en mots dels autors, significaren “la vexació cultural de milers i milers de persones -catalans, balears i valencians- que hagueren de viure la persecució de la seva cultura” mitjançant la pràctica franquista de repressió cultural, “que anava des del nivell cultural més personal fins a la fita més ambiciosa”.


“En aquest llibre trobareu disposicions legals, escrits periodístics, assajos sociolingüístics pretesament científics, declaracions de polítics, etc. que evidencien la voluntat explícita d’anar contra el català a l’escola. També hi trobareu fets que han afectat negativament la presència de la nostra llengua en algun dels sistemes educatius de la nostra comunitat lingüística”.

“El llibre (…) sorgeix de la voluntat de donar veu a persones que en els darrers anys han patit casos de discriminació lingüística arreu dels Pasos Catalans pel simple fet d’emprar la seva llengua amb normalitat en tractar amb les forces de seguretat de l’Estat. Des del 1996 fins al 2012, 13 casos que demostren que aquest tipus de situacions, malauradament, no són cosa del passat i segueixen tenint lloc avui en dia a Barcelona, Palma, Denia, Ondara o Girona. Casos patits en “democràcia”, a excepció dels dos darrers, ocorreguts durant el franquisme, pero que l’autor ha considerat convenient explicar per la seva significació i per tal de mostrar la cara mes quotidiana de la repressió a la llengua durant el seu període mes àlgid”.

Llegir les primeres pàgines aquí.


La tesi doctoral de l’Elena Yeste Piquer és un document magnífic per tenir una mirada general del fenòmen del negacionsme. La podeu llegir fent clic aquí. (Per cert: la bibliografia que proposa Yeste Piquer al final del seu treball és extensa i completa. Si amb el que us hem proposat aquí no en teniu prou, allà hi ha tones d’informació interessant!)